LG T2309VS2M

4.890.000Đ Từ Dien May
★★★★★
Nhà chế tạo: LG
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for LG T2309VS2M is 4.890.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Loại

  • Loại tải
    Top load

Thông số kỹ thuật

  • Dung lượng
    9.0 kg

Product info

Show more ∨

Price Trend

19 Nov 01 Thg2 16 Apr 29 Thg6 12 Sep 25 Thg11 08 Feb 24 Thg4 08 Jul $6890500 $6490400 $6090300 $5690200 $5290100 $4890000
19 Nov 01 Thg2 16 Apr 29 Thg6 12 Sep 25 Thg11 08 Feb 24 Thg4 08 Jul $6890500 $6490400 $6090300 $5690200 $5290100 $4890000
19 Nov 16 Apr 12 Sep 08 Feb 08 Jul $6890500 $6490400 $6090300 $5690200 $5290100 $4890000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X