LG T2109VSAB

6.440.000Đ Từ Dien May
★★★★★
Nhà chế tạo: LG
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for LG T2109VSAB is 6.440.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Loại

  • Loại tải
    Top load
  • Loại
    Washing machine

Thông số kỹ thuật

  • Dung lượng
    9 kg

Product info

Show more ∨

Price Trend

27 May 03 Thg6 10 Jun 17 Thg6 24 Jun 01 Thg7 08 Jul 14 Thg7 20 Jul $6620500 $6490400 $6360300 $6230200 $6100100 $5970000
27 May 03 Thg6 10 Jun 17 Thg6 24 Jun 01 Thg7 08 Jul 14 Thg7 20 Jul $6620500 $6490400 $6360300 $6230200 $6100100 $5970000
27 May 10 Jun 24 Jun 08 Jul 20 Jul $6620500 $6490400 $6360300 $6230200 $6100100 $5970000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X