LG T2108VSPM2

★★★★★
Nhà chế tạo: LG
X
Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Loại

  • Loại tải
    Top load

Thông số kỹ thuật

  • Dung lượng
    8.0 kg

Product info

Show more ∨

Price Trend

19 Nov 17 Thg1 17 Mar 15 Thg5 14 Jul 11 Thg9 10 Nov 08 Thg1 09 Mar $6040500 $5490400 $4940300 $4390200 $3840100 $3290000
19 Nov 17 Thg1 17 Mar 15 Thg5 14 Jul 11 Thg9 10 Nov 08 Thg1 09 Mar $6040500 $5490400 $4940300 $4390200 $3840100 $3290000
19 Nov 17 Mar 14 Jul 10 Nov 09 Mar $6040500 $5490400 $4940300 $4390200 $3840100 $3290000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X