LG Inverter APUQ48LT3E3/APNQ48LT3E3

47.210.000Đ Từ Dien Maycho Lon
★★★★★
Nhà chế tạo: LG
X

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for LG Inverter APUQ48LT3E3/APNQ48LT3E3 is 47.210.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Product info

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X