LG GRX247JS

38.990.000Đ - 41.990.000Đ từ 2 nhà bán lẻ
★★★★★
Nhà chế tạo: LG
X
Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for LG GRX247JS is 38.990.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer found from comparing prices from 2 shops in Vietnam.

Capacity

  • Dung lượng
    601 L

Features

  • Loại
    Multi Drawer

Product info

Show more ∨

Price Trend

01 Nov 07 Thg1 15 Mar 21 Thg5 28 Jul 03 Thg10 10 Dec 14 Thg2 22 Apr $54578000 $48990400 $43402800 $37815200 $32227600 $26640000
01 Nov 07 Thg1 15 Mar 21 Thg5 28 Jul 03 Thg10 10 Dec 14 Thg2 22 Apr $54578000 $48990400 $43402800 $37815200 $32227600 $26640000
01 Nov 15 Mar 28 Jul 10 Dec 22 Apr $54578000 $48990400 $43402800 $37815200 $32227600 $26640000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X