LG GRD247JS

31.990.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: LG
X
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for LG GRD247JS is 31.990.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Features

  • Loại
    Side by Side Door
  • Dung lượng
    601 L

Product info

  • List date PriceMe
    9 Tháng Chín 2016
  • Brand Category
Show more ∨

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X