LG GRD247JDS

34.900.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: LG
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for LG GRD247JDS is 34.900.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Features

  • Loại
    Side by Side Door
  • Dung lượng
    601 L

Product info

  • List date PriceMe
    25 Tháng Giêng 2019
  • Brand category
Show more ∨

Price Trend

02 Nov 05 Thg1 10 Mar 13 Thg5 17 Jul 19 Thg9 23 Nov 26 Thg1 01 Apr $37128000 $34900400 $32672800 $30445200 $28217600 $25990000
02 Nov 05 Thg1 10 Mar 13 Thg5 17 Jul 19 Thg9 23 Nov 26 Thg1 01 Apr $37128000 $34900400 $32672800 $30445200 $28217600 $25990000
02 Nov 10 Mar 17 Jul 23 Nov 01 Apr $37128000 $34900400 $32672800 $30445200 $28217600 $25990000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X