LG GR-X22MB

49.990.000Đ Từ Dien May
★★★★★
Nhà chế tạo: LG
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for LG GR-X22MB is 49.990.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Capacity

  • Dung lượng
    496 L

Product info

Show more ∨

Price Trend

05 Aug 09 Thg8 14 Aug 18 Thg8 23 Aug 27 Thg8 01 Sep 05 Thg9 09 Sep $50343000 $49990400 $49637800 $49285200 $48932600 $48580000
05 Aug 09 Thg8 14 Aug 18 Thg8 23 Aug 27 Thg8 01 Sep 05 Thg9 09 Sep $50343000 $49990400 $49637800 $49285200 $48932600 $48580000
05 Aug 14 Aug 23 Aug 01 Sep 09 Sep $50343000 $49990400 $49637800 $49285200 $48932600 $48580000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X