LG GR-D247MC

32.690.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: LG
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for LG GR-D247MC is 32.690.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Features

  • Loại
    Side by Side Door
  • Dung lượng
    601 L

Product info

  • List date PriceMe
    19 Tháng Tám 2020
  • Brand category
Show more ∨

Price Trend

27 Jan 06 Thg2 17 Feb 27 Thg2 10 Mar 20 Thg3 31 Mar 11 Thg4 22 Apr $33540500 $32690400 $31840300 $30990200 $30140100 $29290000
27 Jan 06 Thg2 17 Feb 27 Thg2 10 Mar 20 Thg3 31 Mar 11 Thg4 22 Apr $33540500 $32690400 $31840300 $30990200 $30140100 $29290000
27 Jan 17 Feb 10 Mar 31 Mar 22 Apr $33540500 $32690400 $31840300 $30990200 $30140100 $29290000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X