LG GR-B22PS

29.900.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: LG
X
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for LG GR-B22PS is 29.900.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Capacity

  • Dung lượng
    490 L

Features

  • Loại
    Side by Side Door

Product info

Show more ∨

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X