LG GNM208BL

7.290.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: LG
X
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for LG GNM208BL is 7.290.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Capacity

  • Dung lượng
    209 L

Features

  • Loại
    Top Mount

Product info

Show more ∨

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X