LG GND315PS

9.590.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: LG
X
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for LG GND315PS is 9.590.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Capacity

 • Dung lượng
  333 L

Features

 • Loại
  Top Mount

Capacity

 • Dung lượng
  333 L

Features

 • Loại
  Top Mount

Product info

Show more ∨

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X