LG GNB222WB

★★★★★
Nhà chế tạo: LG
X
Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Capacity

  • Dung lượng
    209 L

Features

  • Loại
    Top Mount

Product info

Show more ∨

Price Trend

03 Jun 08 Thg7 12 Aug 16 Thg9 21 Oct 25 Thg11 30 Dec 02 Thg2 09 Mar $6665500 $6290400 $5915300 $5540200 $5165100 $4790000
03 Jun 08 Thg7 12 Aug 16 Thg9 21 Oct 25 Thg11 30 Dec 02 Thg2 09 Mar $6665500 $6290400 $5915300 $5540200 $5165100 $4790000
03 Jun 12 Aug 21 Oct 30 Dec 09 Mar $6665500 $6290400 $5915300 $5540200 $5165100 $4790000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X