LG GN-F304WB

6.490.000Đ Từ Dien May
★★★★★
Nhà chế tạo: LG
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for LG GN-F304WB is 6.490.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Capacity

  • Dung lượng
    165 L

Product info

Show more ∨

Price Trend

26 Mar 05 Thg4 15 Apr 25 Thg4 05 May 15 Thg5 25 May 04 Thg6 15 Jun $7083000 $6490400 $5897800 $5305200 $4712600 $4120000
26 Mar 05 Thg4 15 Apr 25 Thg4 05 May 15 Thg5 25 May 04 Thg6 15 Jun $7083000 $6490400 $5897800 $5305200 $4712600 $4120000
26 Mar 15 Apr 05 May 25 May 15 Jun $7083000 $6490400 $5897800 $5305200 $4712600 $4120000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X