LG GN-F304PS

6.190.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: LG
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for LG GN-F304PS is 6.190.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Product info

Price Trend

30 Mar 31 Thg3 01 Apr 02 Thg4 03 Apr 04 Thg4 05 Apr 05 Thg4 06 Apr $6780500 $6190400 $5600300 $5010200 $4420100 $3830000
30 Mar 31 Thg3 01 Apr 02 Thg4 03 Apr 04 Thg4 05 Apr 05 Thg4 06 Apr $6780500 $6190400 $5600300 $5010200 $4420100 $3830000
30 Mar 01 Apr 03 Apr 05 Apr 06 Apr $6780500 $6190400 $5600300 $5010200 $4420100 $3830000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X