LG GN-F304PS

6.190.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: LG
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for LG GN-F304PS is 6.190.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Product info

Price Trend

30 Mar 08 Thg4 18 Apr 27 Thg4 07 May 16 Thg5 26 May 05 Thg6 15 Jun $6780500 $6190400 $5600300 $5010200 $4420100 $3830000
30 Mar 08 Thg4 18 Apr 27 Thg4 07 May 16 Thg5 26 May 05 Thg6 15 Jun $6780500 $6190400 $5600300 $5010200 $4420100 $3830000
30 Mar 18 Apr 07 May 26 May 15 Jun $6780500 $6190400 $5600300 $5010200 $4420100 $3830000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X