LG FV1450S3W

13.890.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: LG
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for LG FV1450S3W is 13.890.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Loại

  • Loại tải
    Front load

Thông số kỹ thuật

  • Dung lượng
    10.5 kg

Product info

Show more ∨

Price Trend

28 Nov 29 Thg1 31 Mar 01 Thg6 02 Aug 03 Thg10 04 Dec 04 Thg2 07 Apr $18240500 $16990400 $15740300 $14490200 $13240100 $11990000
28 Nov 29 Thg1 31 Mar 01 Thg6 02 Aug 03 Thg10 04 Dec 04 Thg2 07 Apr $18240500 $16990400 $15740300 $14490200 $13240100 $11990000
28 Nov 31 Mar 02 Aug 04 Dec 07 Apr $18240500 $16990400 $15740300 $14490200 $13240100 $11990000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X