LG FV1450S3V

★★★★★
Nhà chế tạo: LG
X
Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Loại

  • Loại tải
    Front load

Thông số kỹ thuật

  • Dung lượng
    10.5 kg

Product info

Show more ∨

Price Trend

17 Sep 15 Thg10 12 Nov 10 Thg12 07 Jan 04 Thg2 04 Mar 31 Thg3 27 Apr $17490500 $16490400 $15490300 $14490200 $13490100 $12490000
17 Sep 15 Thg10 12 Nov 10 Thg12 07 Jan 04 Thg2 04 Mar 31 Thg3 27 Apr $17490500 $16490400 $15490300 $14490200 $13490100 $12490000
17 Sep 12 Nov 07 Jan 04 Mar 27 Apr $17490500 $16490400 $15490300 $14490200 $13490100 $12490000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X