LG FV1409S2V

12.290.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: LG
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for LG FV1409S2V is 12.290.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Loại

  • Loại tải
    Front load

Product info

Show more ∨

Price Trend

24 Feb 25 Thg2 27 Feb 28 Thg2 02 Mar 03 Thg3 05 Mar 07 Thg3 09 Mar $12290030 $12290020 $12290010 $12290000 $12289990 $12289980
24 Feb 25 Thg2 27 Feb 28 Thg2 02 Mar 03 Thg3 05 Mar 07 Thg3 09 Mar $12290030 $12290020 $12290010 $12290000 $12289990 $12289980
24 Feb 27 Feb 02 Mar 05 Mar 09 Mar $12290030 $12290020 $12290010 $12290000 $12289990 $12289980

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X