LG FV1408S4W

8.620.000Đ - 8.790.000Đ từ 2 nhà bán lẻ
★★★★★
Nhà chế tạo: LG
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for LG FV1408S4W is 8.620.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer found from comparing prices from 2 shops in Vietnam.

Product info

Price Trend

24 Feb 02 Thg3 08 Mar 14 Thg3 20 Mar 26 Thg3 01 Apr 07 Thg4 14 Apr $8965500 $8890400 $8815300 $8740200 $8665100 $8590000
24 Feb 02 Thg3 08 Mar 14 Thg3 20 Mar 26 Thg3 01 Apr 07 Thg4 14 Apr $8965500 $8890400 $8815300 $8740200 $8665100 $8590000
24 Feb 08 Mar 20 Mar 01 Apr 14 Apr $8965500 $8890400 $8815300 $8740200 $8665100 $8590000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X