LG FV1408S4V

9.490.000Đ - 9.890.000Đ từ 2 nhà bán lẻ
★★★★★
Nhà chế tạo: LG
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for LG FV1408S4V is 9.490.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer found from comparing prices from 2 shops in Vietnam.

Loại

  • Loại tải
    Front load

Product info

Show more ∨

Price Trend

24 Feb 03 Thg3 10 Mar 17 Thg3 24 Mar 31 Thg3 07 Apr 13 Thg4 19 Apr $13278000 $12490400 $11702800 $10915200 $10127600 $9340000
24 Feb 03 Thg3 10 Mar 17 Thg3 24 Mar 31 Thg3 07 Apr 13 Thg4 19 Apr $13278000 $12490400 $11702800 $10915200 $10127600 $9340000
24 Feb 10 Mar 24 Mar 07 Apr 19 Apr $13278000 $12490400 $11702800 $10915200 $10127600 $9340000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X