LG FV1408G4W

12.990.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: LG
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for LG FV1408G4W is 12.990.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Loại

  • Loại tải
    Front load

Thông số kỹ thuật

  • Dung lượng
    8.5 kg

Product info

Show more ∨

Price Trend

24 Feb 01 Thg3 07 Mar 12 Thg3 18 Mar 23 Thg3 29 Mar 02 Thg4 07 Apr $13190500 $12990400 $12790300 $12590200 $12390100 $12190000
24 Feb 01 Thg3 07 Mar 12 Thg3 18 Mar 23 Thg3 29 Mar 02 Thg4 07 Apr $13190500 $12990400 $12790300 $12590200 $12390100 $12190000
24 Feb 07 Mar 18 Mar 29 Mar 07 Apr $13190500 $12990400 $12790300 $12590200 $12390100 $12190000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X