LG FG1405H3W1

X

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Loại

 • Loại tải
  Front load

Thông số kỹ thuật

 • Dung lượng
  10.5 kg

Loại

 • Loại tải
  Front load

Thông số kỹ thuật

 • Dung lượng
  10.5 kg

Product info

Show more ∨

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X