LG F2719SVBVB

28.900.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: LG
X
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for LG F2719SVBVB is 28.900.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Loại

  • Loại tải
    Front load

Loại

  • Loại tải
    Front load

Product info

Show more ∨

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X