LG F2515RTGW

19.790.000Đ Từ Dien May
★★★★★
Nhà chế tạo: LG
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for LG F2515RTGW is 19.790.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Loại

  • Loại tải
    Front load

Thông số kỹ thuật

  • Dung lượng
    8.0 kg

Product info

Show more ∨

Price Trend

27 May 08 Thg6 21 Jun 03 Thg7 16 Jul 28 Thg7 10 Aug 21 Thg8 02 Sep $26290500 $24990400 $23690300 $22390200 $21090100 $19790000
27 May 08 Thg6 21 Jun 03 Thg7 16 Jul 28 Thg7 10 Aug 21 Thg8 02 Sep $26290500 $24990400 $23690300 $22390200 $21090100 $19790000
27 May 21 Jun 16 Jul 10 Aug 02 Sep $26290500 $24990400 $23690300 $22390200 $21090100 $19790000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X