LG DVHP09W

16.490.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: LG
X
Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for LG DVHP09W is 16.490.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Loại

  • Loại tải
    Front load

Product info

Show more ∨

Price Trend

02 Apr 02 Thg4 03 Apr 03 Thg4 04 Apr 04 Thg4 05 Apr 06 Thg4 07 Apr $16740500 $16490400 $16240300 $15990200 $15740100 $15490000
02 Apr 02 Thg4 03 Apr 03 Thg4 04 Apr 04 Thg4 05 Apr 06 Thg4 07 Apr $16740500 $16490400 $16240300 $15990200 $15740100 $15490000
02 Apr 03 Apr 04 Apr 05 Apr 07 Apr $16740500 $16490400 $16240300 $15990200 $15740100 $15490000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X