LG APNQ48GT3E3/APUQ48GT3E3

42.990.000Đ - 45.710.000Đ từ 2 nhà bán lẻ
★★★★★
Nhà chế tạo: LG
X

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for LG APNQ48GT3E3/APUQ48GT3E3 is 42.990.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer found from comparing prices from 2 shops in Vietnam.

Product info

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X