LG 65UP8100PTB 65in

26.900.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: LG
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for LG 65UP8100PTB 65in is 26.900.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Display

  • Kích thước màn hình
    65 in

Product info

  • List date PriceMe
    5 Tháng Năm 2021
  • Brand category
Show more ∨

Price Trend

08 Jul 08 Thg7 08 Jul 08 Thg7 08 Jul 08 Thg7 08 Jul 08 Thg7 08 Jul $26900030 $26900020 $26900010 $26900000 $26899990 $26899980
08 Jul 08 Thg7 08 Jul 08 Thg7 08 Jul 08 Thg7 08 Jul 08 Thg7 08 Jul $26900030 $26900020 $26900010 $26900000 $26899990 $26899980
08 Jul $26900030 $26900020 $26900010 $26900000 $26899990 $26899980

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X