LG 65NANO75TPA 65in

29.400.000Đ Từ Dien May
★★★★★
Nhà chế tạo: LG
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for LG 65NANO75TPA 65in is 29.400.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Display

  • Kích thước màn hình
    65 in

Product info

  • List date PriceMe
    22 Tháng Năm 2021
  • Brand category
Show more ∨

Price Trend

08 Jul 09 Thg7 11 Jul 12 Thg7 14 Jul 15 Thg7 17 Jul 18 Thg7 20 Jul $29503000 $29400400 $29297800 $29195200 $29092600 $28990000
08 Jul 09 Thg7 11 Jul 12 Thg7 14 Jul 15 Thg7 17 Jul 18 Thg7 20 Jul $29503000 $29400400 $29297800 $29195200 $29092600 $28990000
08 Jul 11 Jul 14 Jul 17 Jul 20 Jul $29503000 $29400400 $29297800 $29195200 $29092600 $28990000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X