LG 55UP8100PTB 55in

19.490.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: LG
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for LG 55UP8100PTB 55in is 19.490.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Display

  • Kích thước màn hình
    55 in

Product info

  • List date PriceMe
    5 Tháng Năm 2021
  • Brand category
Show more ∨

Price Trend

08 Jul 09 Thg7 10 Jul 11 Thg7 12 Jul 13 Thg7 14 Jul 14 Thg7 14 Jul $20003000 $19900400 $19797800 $19695200 $19592600 $19490000
08 Jul 09 Thg7 10 Jul 11 Thg7 12 Jul 13 Thg7 14 Jul 14 Thg7 14 Jul $20003000 $19900400 $19797800 $19695200 $19592600 $19490000
08 Jul 10 Jul 12 Jul 14 Jul $20003000 $19900400 $19797800 $19695200 $19592600 $19490000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X