LG 50NANO75TPA 50in

18.700.000Đ Từ Dien May
★★★★★
Nhà chế tạo: LG
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for LG 50NANO75TPA 50in is 18.700.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Display

  • Kích thước màn hình
    50 in

Product info

  • List date PriceMe
    16 Tháng Năm 2021
  • Brand category
Show more ∨

Price Trend

07 Jul 09 Thg7 11 Jul 13 Thg7 15 Jul 17 Thg7 19 Jul 20 Thg7 21 Jul $20728000 $19900400 $19072800 $18245200 $17417600 $16590000
07 Jul 09 Thg7 11 Jul 13 Thg7 15 Jul 17 Thg7 19 Jul 20 Thg7 21 Jul $20728000 $19900400 $19072800 $18245200 $17417600 $16590000
07 Jul 11 Jul 15 Jul 19 Jul 21 Jul $20728000 $19900400 $19072800 $18245200 $17417600 $16590000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X