Korea King KSC30R

X
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Korea King KSC30R is 849.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Capcity

  • Dung lượng
    3.0 L

Capcity

  • Dung lượng
    3.0 L

Product info

Show more ∨

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X