Klipsch RSB-3

7.900.000Đ Từ Maingu Yen
★★★★★
Nhà chế tạo: Klipsch
X
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Klipsch RSB-3 is 7.900.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Product info

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X