Klipsch KL-R4B

9.300.000Đ Từ Maingu Yen
★★★★ 4,0
Nhà chế tạo: Klipsch
X
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Klipsch KL-R4B is 9.300.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Product info

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X