Karofi S-S027

Bestseller
5.990.000Đ Từ Dien Maythien Hoa
★★★★★
Nhà chế tạo: Karofi
X
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Karofi S-S027 is 5.990.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam. This model is a bestseller in the Đồ lọc nước category.

Product info

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X