Kangaroo KGAC09CN

5.550.000Đ - 5.890.000Đ từ 2 nhà bán lẻ
★★★★★
Nhà chế tạo: Kangaroo
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Kangaroo KGAC09CN is 5.550.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer found from comparing prices from 2 shops in Vietnam.

Product info

Price Trend

03 Apr 28 Thg5 22 Jul 15 Thg9 09 Nov 03 Thg1 27 Feb 22 Thg4 15 Jun $6975500 $6690400 $6405300 $6120200 $5835100 $5550000
03 Apr 28 Thg5 22 Jul 15 Thg9 09 Nov 03 Thg1 27 Feb 22 Thg4 15 Jun $6975500 $6690400 $6405300 $6120200 $5835100 $5550000
03 Apr 22 Jul 09 Nov 27 Feb 15 Jun $6975500 $6690400 $6405300 $6120200 $5835100 $5550000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X