Kangaroo KG822

240.000Đ Từ Dien May
★★★★★
Nhà chế tạo: Kangaroo
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Kangaroo KG822 is 240.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Product info

Price Trend

29 Nov 26 Thg1 25 Mar 22 Thg5 20 Jul 16 Thg9 14 Nov 10 Thg1 09 Mar $640500 $560400 $480300 $400200 $320100 $240000
29 Nov 26 Thg1 25 Mar 22 Thg5 20 Jul 16 Thg9 14 Nov 10 Thg1 09 Mar $640500 $560400 $480300 $400200 $320100 $240000
29 Nov 25 Mar 20 Jul 14 Nov 09 Mar $640500 $560400 $480300 $400200 $320100 $240000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X