Kangaroo KG50F79

2.990.000Đ Từ Dien Maycho Lon
★★★★★
Nhà chế tạo: Kangaroo
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Kangaroo KG50F79 is 2.990.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Product info

Price Trend

25 Mar 12 Thg5 29 Jun 16 Thg8 03 Oct 20 Thg11 07 Jan 23 Thg2 12 Apr $6524500 $5500200 $4475900 $3451600 $2427300 $1403000
25 Mar 12 Thg5 29 Jun 16 Thg8 03 Oct 20 Thg11 07 Jan 23 Thg2 12 Apr $6524500 $5500200 $4475900 $3451600 $2427300 $1403000
25 Mar 29 Jun 03 Oct 07 Jan 12 Apr $6524500 $5500200 $4475900 $3451600 $2427300 $1403000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X