Kangaroo KG50F70

1.299.000Đ Từ Dien Maycho Lon
★★★★★
Nhà chế tạo: Kangaroo
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Kangaroo KG50F70 is 1.299.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Product info

Price Trend

11 Jun 19 Thg7 26 Aug 03 Thg10 10 Nov 18 Thg12 25 Jan 04 Thg3 11 Apr $3174500 $2799400 $2424300 $2049200 $1674100 $1299000
11 Jun 19 Thg7 26 Aug 03 Thg10 10 Nov 18 Thg12 25 Jan 04 Thg3 11 Apr $3174500 $2799400 $2424300 $2049200 $1674100 $1299000
11 Jun 26 Aug 10 Nov 25 Jan 11 Apr $3174500 $2799400 $2424300 $2049200 $1674100 $1299000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X