Kangaroo KG50F18

1.706.000Đ Từ Dien May
★★★★★
Nhà chế tạo: Kangaroo
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Kangaroo KG50F18 is 1.706.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Product info

Price Trend

31 Mar 01 Thg4 02 Apr 03 Thg4 04 Apr 05 Thg4 06 Apr 07 Thg4 09 Apr $2082500 $2007200 $1931900 $1856600 $1781300 $1706000
31 Mar 01 Thg4 02 Apr 03 Thg4 04 Apr 05 Thg4 06 Apr 07 Thg4 09 Apr $2082500 $2007200 $1931900 $1856600 $1781300 $1706000
31 Mar 02 Apr 04 Apr 06 Apr 09 Apr $2082500 $2007200 $1931900 $1856600 $1781300 $1706000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X