Kangaroo KG50F12

Bestseller
1.999.000Đ Từ Dien Maycho Lon
★★★★★
Nhà chế tạo: Kangaroo
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Kangaroo KG50F12 is 1.999.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam. This model is a bestseller in the Electric Fans category.

Product info

Price Trend

10 Jun 18 Thg7 25 Aug 02 Thg10 09 Nov 17 Thg12 24 Jan 03 Thg3 11 Apr $4113000 $3690200 $3267400 $2844600 $2421800 $1999000
10 Jun 18 Thg7 25 Aug 02 Thg10 09 Nov 17 Thg12 24 Jan 03 Thg3 11 Apr $4113000 $3690200 $3267400 $2844600 $2421800 $1999000
10 Jun 25 Aug 09 Nov 24 Jan 11 Apr $4113000 $3690200 $3267400 $2844600 $2421800 $1999000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X