Kangaroo KG498KX2

New
5.890.000Đ Từ Dien May
★★★★★
Nhà chế tạo: Kangaroo
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Kangaroo KG498KX2 is 5.890.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Product info

Price Trend

26 May 29 Thg5 02 Jun 05 Thg6 09 Jun 12 Thg6 16 Jun 19 Thg6 22 Jun $7970500 $7490400 $7010300 $6530200 $6050100 $5570000
26 May 29 Thg5 02 Jun 05 Thg6 09 Jun 12 Thg6 16 Jun 19 Thg6 22 Jun $7970500 $7490400 $7010300 $6530200 $6050100 $5570000
26 May 02 Jun 09 Jun 16 Jun 22 Jun $7970500 $7490400 $7010300 $6530200 $6050100 $5570000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X