Kangaroo KG498C2

8.490.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: Kangaroo
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Kangaroo KG498C2 is 8.490.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Capacity

  • Total capacity
    327 L

Product info

Show more ∨

Price Trend

03 Sep 03 Thg9 03 Sep 03 Thg9 03 Sep 03 Thg9 03 Sep 03 Thg9 03 Sep $8490030 $8490020 $8490010 $8490000 $8489990 $8489980
03 Sep 03 Thg9 03 Sep 03 Thg9 03 Sep 03 Thg9 03 Sep 03 Thg9 03 Sep $8490030 $8490020 $8490010 $8490000 $8489990 $8489980
03 Sep $8490030 $8490020 $8490010 $8490000 $8489990 $8489980

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X