Kangaroo KG400NC2

8.290.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: Kangaroo
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Kangaroo KG400NC2 is 8.290.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Product info

Price Trend

01 Apr 06 Thg4 12 Apr 17 Thg4 23 Apr 28 Thg4 04 May 10 Thg5 16 May $9113000 $8290400 $7467800 $6645200 $5822600 $5000000
01 Apr 06 Thg4 12 Apr 17 Thg4 23 Apr 28 Thg4 04 May 10 Thg5 16 May $9113000 $8290400 $7467800 $6645200 $5822600 $5000000
01 Apr 12 Apr 23 Apr 04 May 16 May $9113000 $8290400 $7467800 $6645200 $5822600 $5000000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X