Kangaroo KG400IC2

New
8.690.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: Kangaroo
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Kangaroo KG400IC2 is 8.690.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Capacity

  • Total capacity
    252 L

Product info

Show more ∨

Price Trend

19 Aug 19 Thg8 19 Aug 19 Thg8 19 Aug 19 Thg8 19 Aug 19 Thg8 19 Aug $8690030 $8690020 $8690010 $8690000 $8689990 $8689980
19 Aug 19 Thg8 19 Aug 19 Thg8 19 Aug 19 Thg8 19 Aug 19 Thg8 19 Aug $8690030 $8690020 $8690010 $8690000 $8689990 $8689980
19 Aug $8690030 $8690020 $8690010 $8690000 $8689990 $8689980

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X