Kangaroo KG400DM2

6.990.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: Kangaroo
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Kangaroo KG400DM2 is 6.990.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Capacity

  • Total capacity
    400 L

Product info

Show more ∨

Price Trend

07 Apr 12 Thg4 17 Apr 22 Thg4 27 Apr 02 Thg5 07 May 11 Thg5 16 May $7228000 $6990400 $6752800 $6515200 $6277600 $6040000
07 Apr 12 Thg4 17 Apr 22 Thg4 27 Apr 02 Thg5 07 May 11 Thg5 16 May $7228000 $6990400 $6752800 $6515200 $6277600 $6040000
07 Apr 17 Apr 27 Apr 07 May 16 May $7228000 $6990400 $6752800 $6515200 $6277600 $6040000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X