Kangaroo KG3B5M

Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Power

  • Điện áp
    380 W

Jug

  • Jug capacity
    1000 ml

Product info

X