Kangaroo KG328NC2

★★★★★
Nhà chế tạo: Kangaroo
X
Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Capacity

  • Total capacity
    212 L

Product info

Show more ∨

Price Trend

26 Mar 01 Thg4 07 Apr 13 Thg4 19 Apr 25 Thg4 01 May 06 Thg5 11 May $7148000 $6650400 $6152800 $5655200 $5157600 $4660000
26 Mar 01 Thg4 07 Apr 13 Thg4 19 Apr 25 Thg4 01 May 06 Thg5 11 May $7148000 $6650400 $6152800 $5655200 $5157600 $4660000
26 Mar 07 Apr 19 Apr 01 May 11 May $7148000 $6650400 $6152800 $5655200 $5157600 $4660000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X