Kangaroo KG308C1

8.830.000Đ - 8.990.000Đ từ 2 nhà bán lẻ
★★★★★
Nhà chế tạo: Kangaroo
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Kangaroo KG308C1 is 8.830.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer found from comparing prices from 2 shops in Vietnam.

Capacity

  • Total capacity
    308 L

Product info

Show more ∨

Price Trend

26 Mar 13 Thg5 30 Jun 17 Thg8 04 Oct 21 Thg11 08 Jan 25 Thg2 15 Apr $10430500 $9190400 $7950300 $6710200 $5470100 $4230000
26 Mar 13 Thg5 30 Jun 17 Thg8 04 Oct 21 Thg11 08 Jan 25 Thg2 15 Apr $10430500 $9190400 $7950300 $6710200 $5470100 $4230000
26 Mar 30 Jun 04 Oct 08 Jan 15 Apr $10430500 $9190400 $7950300 $6710200 $5470100 $4230000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X