Kangaroo KG298C2

New
6.090.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: Kangaroo
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Kangaroo KG298C2 is 6.090.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Product info

Price Trend

23 Jun 24 Thg6 26 Jun 27 Thg6 29 Jun 30 Thg6 02 Jul 04 Thg7 06 Jul $6090030 $6090020 $6090010 $6090000 $6089990 $6089980
23 Jun 24 Thg6 26 Jun 27 Thg6 29 Jun 30 Thg6 02 Jul 04 Thg7 06 Jul $6090030 $6090020 $6090010 $6090000 $6089990 $6089980
23 Jun 26 Jun 29 Jun 02 Jul 06 Jul $6090030 $6090020 $6090010 $6090000 $6089990 $6089980

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X