Kangaroo KG298C2

7.390.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: Kangaroo
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Kangaroo KG298C2 is 7.390.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Product info

Price Trend

23 Jun 01 Thg7 09 Jul 17 Thg7 25 Jul 02 Thg8 10 Aug 17 Thg8 24 Aug $7715500 $7390400 $7065300 $6740200 $6415100 $6090000
23 Jun 01 Thg7 09 Jul 17 Thg7 25 Jul 02 Thg8 10 Aug 17 Thg8 24 Aug $7715500 $7390400 $7065300 $6740200 $6415100 $6090000
23 Jun 09 Jul 25 Jul 10 Aug 24 Aug $7715500 $7390400 $7065300 $6740200 $6415100 $6090000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X