Kangaroo KG258AT

8.190.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: Kangaroo
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Kangaroo KG258AT is 8.190.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Product info

Price Trend

13 Feb 02 Thg4 21 May 09 Thg7 27 Aug 15 Thg10 03 Dec 20 Thg1 09 Mar $9238000 $8990200 $8742400 $8494600 $8246800 $7999000
13 Feb 02 Thg4 21 May 09 Thg7 27 Aug 15 Thg10 03 Dec 20 Thg1 09 Mar $9238000 $8990200 $8742400 $8494600 $8246800 $7999000
13 Feb 21 May 27 Aug 03 Dec 09 Mar $9238000 $8990200 $8742400 $8494600 $8246800 $7999000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X